O firmie

“PROXIMA-Ltd” Spółka z o.o to wiodąca firma na rynku pszczyńskim w zakresie ogólnie przyjmując usług ochronnych i informatycznych opierających się na wieloletnim doświadczeniu sięgającym początku lat 90 ubiegłego 100-lecia.

Początkowo oferta firmy zawężała się do montażu instalacji alarmowych z monitoringiem ochranianych obiektów, w czym przez pierwsze lata działalności byliśmy monopolistami na pszczyńskim rynku.
Posiadamy wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności z zakresu ochrony osób i mienia. Mamy własne centrum monitoringu, w którym całodobowo pełnią służbę wyszkoleni pracownicy ochrony.

Naszymi klientami są instytucje, firmy i osoby prywatne. Wykonujemy montaże systemów alarmowych na obiektach, sygnalizujące zagrożenie chronionych obiektów - wykorzystując sygnały ruchu jak i odbiór wizyjny tych zdarzeń a szczególnie obecnie preferowaną metodę hybrydową (czujki ruchu i kamery). Grupy interwencyjne są odpowiednio przeszkolone, umundurowane i wyposażone w środki przymusu bezpośredniego. Ich szybka interwencja czynnie przeciwdziała zdarzeniom naruszającym normy prawa lub zasad współżycia społecznego. Ważnym elementem działalności naszej firmy jest konwojowanie i inkaso wartości pieniężnych przez grupy konwojowe wyposażone w broń palną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zakresie informatyki nasza działalność prowadzona jest przez wysokiej klasy specjalistów, którzy analizują wszelki postęp w tej dziedzinie i pojawiające się nowości na rynku.

Cała nasza działalność wymieniona powyżej opiera się również na ciągłej analizie rynku pod względem odpłatności za nasze usługi. Preferujemy:
- atrakcyjne abonamenty miesięczne,
- ubezpieczenia mienia od kradzieży, włamań i dewastacji,
- serwisy gwarancyjne i usługi serwisowe wymagane formalnie lub po uzgodnieniu z klientem.


Dokładność, sumienność oraz dobro naszego klienta to niewątpliwie nasze atuty.
Zlecając nam wykonanie wszelkich usług - zaufacie profesjonalistom.
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
PROXIMA - LTD Spółka z o.o.